Museo Manuel Reimóndez Portela

 

O Museo Manuel Reimóndez Portela ten como obxecto á Estrada. Está distribuído en varios ámbitos de exposición: a Estrada rural e urbana, a escola do pasado, os xogos e xoguetes e os nenos e a vida cotiá.

Ademais conta cunha pequena pinacoteca onde se expoñen obras de artistas como Castelao ou Muras.

Servizos:

Biblioteca, sala de investigadores e arquivo.

Máis información:

http://www.museo.aestrada.com

Rúa Matadoiro nº 17 | 36680 | A Estrada