Que Visitar

 

A vila da Estrada xestouse a mediados do s. XIX e nos anos ’20 conformouse como un referente urbanístico e cultural.

 

Valioso conxunto arquitectónico e paisaxístico, seguramente o máis representativo de Galicia.

 

Etnografía, historia, arte e actualidade nos museos e salas de exposicións da Estrada.

 

Percorrendo as Rutas do Románico descubrirás músicos e contorsionistas, misteriosos xogos xeométricos esculpidos en pedra e a gran variedade tipolóxica de igrexas que existía no medievo.

 

Unha parte moi importante do territorio estradense atópase dentro da Rede Natura 2000, a rede ecolóxica de áreas de conservación da biodiversidade da Unión Europea.

 

Os lugares máis emblemáticos de Galicia están a media hora da Estrada.

 

Esta festa é unha das as máis elevadas manifestacións de autenticidade, identidade e vontade colectiva de todas as que integran o noso vasto legado cultural.

 

A Estrada conta con importantes obradoiros artesáns nos que, de xeito manual, se encaderna, fan instrumentos, obxectos de vidro, tecidos, encaixes e mesmo moscas para pescar.

 

Sitios-ArqueoloxicosCastros de Barbude, Castrovite e San Miguel de Castro.