Santiago de Tabeirós

 

As terras de Tabeirós, o “Taberiolos” da Idade Media, son coñecidas desde antigo e deben o nome á tribo que as habitaba dende época preromana.

A igrexa conserva case íntegra a ábsida cuadrangular, que ao carecer de elementos de transición ao gótico permite datala na segunda metade do s. XII. Destacan os canzorros polas súas orixinais esculturas baixo o teito da nave. En 1998, cando se realizaban obras de restauración, atopáronse unha ara orixinal románica e unhas pinturas que datan do s. XVI.

 

[googlemap <iframe src=”<iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2934.0069083239528!2d-8.461765999999841!3d42.66120899915503!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zNDLCsDM5JzQwLjQiTiA4wrAyNyc0Mi40Ilc!5e0!3m2!1ses!2ses!4v1414424582997″ width=”670″ height=”300″ frameborder=”0″ style=”border:0″></iframe>” width=”670″ height=”300″ frameborder=”0″ style=”border:0″></iframe> ][/googlemap]