Santa Mariña de Barcala

 

A igrexa románica de Barcala foi unha das máis orixinais e innovadoras da comarca. Pode que ao pouco de rematarse, quizais xa a finais do s. XII ou comezos do s. XIII, se reformara para cubrir a súa ábsida de planta rectangular cunha bóveda de canón apuntado. Esta mesma tendencia oxival atopámola na portada.

A nave medieval, que como a veciña de Frades, puido ter tamén unha bóveda de canón apuntado, non se conservou.

Caracteriza esta igrexa un gracioso campanario circular con cúpula de época moderna.

 

[googlemap <iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d2931.4410104532512!2d-8.5888889!3d42.715555599999995!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zNDLCsDQyJzU2LjAiTiA4wrAzNScyMC4wIlc!5e0!3m2!1ses!2ses!4v1414414643479″ width=”670″ height=”300″ frameborder=”0″ style=”border:0″></iframe> ][/googlemap]