San Xurxo de Codeseda

 

En 1124 o rei Afonso VII dá Codeseda a Munio Pérez Tacón cando ambos foron nomeados cabaleiros en Compostela. 30 anos despois, esta mesma igrexa aparece nunha relación do Papa Anastasio IV coma mosteiro de freiras.

A  cabeceira da igrexa, de estrutura pentagonal, está considerada como unha das máis fermosas e completas da provincia de Pontevedra. A ábsida está cuberta cunha bóveda nervada e unida coa nave mediante un tramo recto con bóveda de canón. Destacan os capiteis con decoración vexetal de influencia compostelá. A nave románica desapareceu en 1851.

 

[googlemap <iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2935.927008404934!2d-8.436674850000001!3d42.620504!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0xd2fa1263b14a869%3A0x4dca8751e735a94b!2s36684+Codeseda!5e0!3m2!1ses!2ses!4v1391692116933″ width=”670″ height=”300″ frameborder=”0″ style=”border:0″></iframe> ][/googlemap]