San Miguel de Moreira

 

A igrexa de san Miguel de Moreira pertenceu durante a Idade Media ao mosteiro compostelán de San Martiño Pinario e  posteriormente á coroa. Ampliada no s. XVIII, conserva do s. XII parte dos muros e a cabeceira completa. No exterior da ábsida, baixo o aleiro do tellado, atopamos canzorriños esculpidos con contorsionistas, músicos, animais e monstros. No interior conserva pinturas murais nas que se representa a Cristo lavando os pés dos apóstolos.

 

[googlemap <iframe src=”<iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d11725.609818467081!2d-8.448073299999965!3d42.7163718!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zKzQywrA0Mic1OC45NCIsIC04wrAyNic1My4wNiI!5e0!3m2!1ses!2ses!4v1391702963175″ width=”670″ height=”300″ frameborder=”0″ style=”border:0″></iframe>” width=”670″ height=”300″ frameborder=”0″ style=”border:0″></iframe> ][/googlemap]