Santa María de Frades

 

Neste lugar pode que houbera, en tempos moi antigos, unha comunidade monacal da que a parroquia herdou o seu nome: Frades.

A igrexa de santa María de Frades sintetiza o espírito do románico. De ábsida rectangular e nave única, conserva íntegra a súa obra. Unha inscrición no tímpano da porta norte data a construción en 1171. Desta época é a nave, que está enteiramente cuberta cunha bóveda de canón apuntado. A cabeceira semella ser algo anterior, pois utiliza bóveda de medio canón. Quizais estivera xa construída en 1115, cando o bispo Xelmírez doou a igrexa de Frades ao mosteiro de san Martiño Pinario.

 

[googlemap <iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d11725.36919166141!2d-8.5680136!3d42.71764525!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0xd2f060b3805754b%3A0x7307c3b1a3f902aa!2sFrades!5e0!3m2!1ses!2ses!4v1391702544617″ width=”670″ height=”300″ frameborder=”0″ style=”border:0″></iframe> ][/googlemap]