XLII Edición do concurso internacional de pesca en augas galegas.